EGGciting eggjakt 🐰
EGGciting eggjakt 🐰
Frem til 04.03: 20%
på utvalgte produkter
00
Tim
00
Min.
00
Sek.
Hent rabattkode

Brukervilkår for babypoints

1. Allmenne vilkår

Fordelsprogrammet «babypotints» styres av babymarkt.de GmbH, Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Bochum. Tysk Handelsregisternummer HRB 18909 ved AG Bochum, representert ved bedriftsleder Jenny Fleischer, Tobias Merz(heretter «pinkorblue.no»). Ved å opprette en kundekonto aksepterer du pinkorblue.no’s deltakerbetingelser. Du samler bonuspoeng ved alle bestillinger hos pinkorblue.no, og kan benytte disse poengene ved senere bestillinger hos pinkorblue.no.

2. Deltakelse

Det er gratis å delta i vårt «babypoints» fordelsprogram. Kunder har ikke noen automatisk juridisk rett til å delta, eller fordelene ved deltagelse.

3. Bonuspoeng, belønninger etc.

Forutsetningen for deltakelse er at du har opprettet en kundekonto hos pinkorblue.no, og at du er logget inn i denne kundekontoen når bestillingen gjennomføres. Det er ikke mulig å legge til bonuspoeng i etterkant av bestilling. Pinkorblue.no gir ett babypoint for hver tiende krone innenfor rammene av en bestilling hos pinkorblue.no. Ett poeng tilsvarer 1 øre rabatt på en fremtidig bestilling hos pinkorblue.no. Ved utvalgte kampanjer vil det være mulig å tjene høyere poengsummer. Det er opp til pinkorblue.no å bestemme hvor mange ekstra poeng som skal belønnes ved disse spesielle kampanjene. De ekstra poengene deles utelukkende ut i kampanjeperioden. Oppdatering av bonuspoengene skjer innen 14 dager fra den aktuelle bestillingen er sendt. Informasjon om dine babypoints vil være tilgjengelig i kundekontoen din. Henvendelser angående riktigheten og/eller totalen av babypoints må gjøres innenfor en måned etter oppdateringen av poengstanden. Dersom det ikke meldes om feil innen denne perioden, regnes det som aksept for at poengstanden er korrekt, med mindre det legges frem bevis for feil. Skulle bestillingen, eller deler av bestillingen, uansett grunn, returneres eller komme i retur, vil babypoints opptjent ved bestilling av produktet eller produktene som kommer i retur, fjernes med tilbakevirkende kraft. Babypoints har 12 måneder gyldighet fra de registreres i kundekontoen, og vil falle bort automatisk etter gyldighetstiden. Ingen bonuspoeng krediteres for varer som bøker, gavekort eller medisinsk utstyr.

4. Innløsning av poeng.

Bonuspoengene kan brukes som en rabattkode på kjøpsprisen i nettbutikken pinkorblue.no. Ett poeng vil gi 1 øre rabatt. Dine samlede babypoints kan løses inn fra og med neste bestilling etter poengene ble opptjent. For å gjøre dette, må du være logget inn i kundekontoen din under bestilling, og velge «bruk mine babypoints» i handlekurven. Da vil alle dine babypoints legges inn som rabatt på bestillingen. Babypoints kan ikke brukes for å kjøpe bøker, gavekort eller medisinsk utstyr. Babypoints kan ikke brukes i kombinasjon med gavekort. Det er ikke mulig å få babypoints utbetalt i kontanter. Overføring av babypoints mellom kundekontoer er utelukket. Se våre betingelser for bruk av rabattkoder ved bruk av rabattkode.

5. Avslutning, endring i deltagerbetingelsene

Du kan når som helst, uten varsel og uten å oppgi grunn avslutte din kundekonto hos pinkorblue.no. Avslutningen må sendes til pinkorblue.no skriftlig, og vil tre i kraft i slutten av påfølgende kalendermåned. Avmelding på spesielt grunnlag, for eksempel ved misbruk av kundekontoen, er mulig til enhver tid. Dette må også gjøres skriftlig. Pinkorblue.no forbeholder seg retten til å endre, utvide eller avslutte fordelsprogrammet med en rimelig frist, dersom det foreligger grunn for det. Pinkorblue.no forbeholder seg også retten til å endre eller utvide fordelsprogrammet, dersom rettslige eller tekniske grunner krever dette for at fordelsprogrammet skal kunne drives på en rettslig og teknisk riktig måte. Endringer som følge av rettslige forhold, og endringer som ikke fører til ulempe for kunden trer i kraft med umiddelbar virkning. Alle aktuelle endringer vil tre i kraft når pinkorblue.no har varslet om endringer, og det ikke har kommet inn en skriftlig avslutning av deltakelse innenfor en måned fra informasjon om endringen. Følgelig vil det gis separat beskjed om viktige endringer. Pinkorblue.no forbeholder seg retten til å avslutte fordelsprogrammet av hensyn til kunden.